Terug naar overzicht

Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch vandaag naar de notaris

Vanmiddag om 17 uur melden de collegevoorzitters van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zich bij de notaris. De voorzitter van het College van Toezicht van de Hogeschool Brabant, Mebius Kramer, voegt zich bij het gezelschap; hij heeft zich de afgelopen tijd speciaal bekommerd om de juridische aspecten van de besturenfusie, die vandaag in Breda notarieel wordt bekrachtigd.
De twee hogescholen zijn voortaan ondergebracht in één rechtspersoon, de Stichting Brabantse Hogescholen, waarvan de twee driehoofdige Colleges van Bestuur samen het eerste bestuur vormen. De zes leden van deze Raad van Bestuur zijn:
Harry Koopman (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Brabant), voorzitter
Frans van Kalmthout (voorzitter College van Bestuur Hogeschool ‘s-Hertogenbosch)
Jos Ossewaarde (College van Bestuur Hogeschool Brabant)
Wim Doors (College van Bestuur Hogeschool Brabant)
Anneke Nijenhuis (College van Bestuur Hogeschool ‘s-Hertogenbosch)
Gerrit Vriend (College van Bestuur Hogeschool ‘s-Hertogenbosch)

De afzonderlijke Colleges van Bestuur blijven in stand, maar zullen feitelijk niet afzonderlijk optreden. De bestaande medezeggenschapsraden per hogeschool blijven bestaan. Daarboven komt een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin beide hogescholen tien zetels hebben. De constructie is het gevolg van de keuze voor een besturenfusie: het bevoegd gezag komt in één hand, maar de hogescholen blijven naast elkaar bestaan. Zo wordt een gecompliceerd proces van samenvoegen van opleidingen en diensten vermeden. Ook voor de bekostiging vanuit het Ministerie van OCW maakt het uit: een volledige instellingenfusie zou tot een lagere rijksbijdrage leiden.

De bestaande Raden van Toezicht van de twee hogescholen worden opgeheven. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe Raad van Toezicht, samengesteld uit leden van de oude Raden. De voltallige zeskoppige Raad van Toezicht van de Hogeschool Brabant keert er in terug. De Raad van Toezicht van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch levert vier leden, waaronder de voorzitter, de heer B. Bijvoet. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?