Terug naar overzicht

Naamswijziging Faculteit Techniek & Natuur

De directie van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) overweegt een nieuwe naam voor de faculteit. Met het vertrek van de opleidingen HIO en IDM naar de I-faculteit en gezien het brede onderwijsaanbod vindt de directie de huidige naam niet meer toereikend. De faculteit richt zich immers niet alleen meer op de scholieren uit het profiel Natuur & Techniek, maar ook op scholieren uit het profiel Natuur & Gezondheid.
Directielid Carel Geenen: ‘Hoewel we weten dat het veel kosten met zich meebrengt, vragen we ons af of de tijd niet rijp is om een andere hoofdnaam of een subnaam te kiezen.’ Hij verwijst daarmee naar de Faculteit Economie & Management, die extern als HEAO bekend staat.
De naam Faculteit Techniek & Natuur bestaat sinds 1998. Toen werd besloten alle sectoren van de Hogeschool ‘Faculteit’ te noemen. Daarvan werd onlangs afgeweken toen de nieuwe I-faculteit de naam Academie voor ICT en Management (AIM) kreeg. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?