Terug naar overzicht

Plannen voor brede propedeuse Gamma

De faculteit Gamma wil starten met een brede algemene propedeuse. Studenten kunnen dan in het eerste jaar kennismaken met zowel de sociaal agogische opleidingen als de gezondheidszorg.
Met de brede propedeuse krijgen studenten de kans om een jaar te bekijken waar hun interesse ligt, voordat ze voor een opleiding kiezen.
Faculteitsdirecteur Ria Wijnen ziet de brede propedeuse die momenteel loopt bij de opleidingen Fysiotherapie en Social Work als een pilot. ‘De ervaringen die we opdoen, nu deze propedeuse draait, zijn waardevol. Deze pilot is een succes: studenten en docenten vinden het leuk. Wel blijkt dat de studenten fysio zich wat buitengesloten voelen van de andere studenten. Deze gegevens moet je meenemen.’
De plannen zijn niet nieuw. In 1998 is er al onderzoek geweest naar de mogelijkheden van een brede propedeuse. Wijnen: ‘Toen kwamen er twee mogelijkheden uit: toegepaste psychologie en een brede propedeuse. Maar we zijn nu een stap verder in het onderwijs, dus ik vind dat we de mogelijkheid opnieuw moeten verkennen.’
Momenteel bekijkt het Bureau Onderwijs en Onderzoek de mogelijkheden voor de brede propedeuse. Of en wanneer deze van start moet gaan is afhankelijk van het debat dat 21 december zal plaatsvinden tijdens het Centraal Overleg tussen de opleidingsmanagers. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?