Terug naar overzicht

Stelende en vernielende student kan van school worden gestuurd

Het College van Bestuur heeft een uitbreiding van het Studentenstatuut bekrachtigd waarin sancties zijn opgenomen tegen diefstal en vernieling. Studenten die zich aan eigendommen van de hogeschool vergrijpen kunnen worden geschorst voor een periode van maximaal drie maanden. Wie bij herhaling wordt betrapt kan van school worden verwijderd.
Diefstal, verduistering en vernieling moeten worden gemeld bij het hoofd van de opleiding van de betrokken student. Het hoofd informeert de faculteitsdirectie, die aangifte bij de politie kan doen. Schorsing of verwijdering van de hogeschool behoort tot de beslissingsbevoegdheid van het College van Bestuur.
De maatregelen zijn een uitvloeisel van de discussie die een jaar geleden ontstond, toen bleek dat door faculteiten verschillend tegen boekendiefstal werd opgetreden. Bij de HEAO werden studenten geschorst, bij Gamma daarentegen kwamen studenten na boekendiefstal er met een schrobbering vanaf.
De bestrijding van boekendiefstal is de afgelopen tijd geïntensiveerd. Op de mediatheek en in de studielandschappen is bewakingspersoneel ingezet. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?