Terug naar overzicht

Beurzenverstrekker laat 60 miljoen verdwijnen

De Informatie Beheer Groep (IBG) heeft zestig miljoen gulden verspild bij het opzetten van een nieuw computersysteem. Dat blijkt uit een brief van minister Hermans aan de Tweede Kamer.

De IBG, die zorgt voor het uitbetalen van studiefinanciering, is al een kleine drie jaar bezig met het opzetten van een nieuw automatiseringsssysteem.
Aanvankelijk zou die systeemvernieuwing 93 miljoen gulden kosten. Maar inmiddels heeft minister Hermans er al 185 miljoen aan uitgegeven. Bijna een derde daarvan, zestig miljoen, heeft tot geen enkel resultaat geleid.

De IBG geeft zelf toe dat ze te hoog heeft gemikt. Ze koos voor een technologische aanpak die nog nooit eerder ergens was toegepast. ‘Dat hadden we achteraf beter niet kunnen doen’, geeft directeur diensten A. Hazelhoff toe.
De systeemvernieuwers stuitten steeds opnieuw op onvoorziene problemen, die telkens weer tot extra vertraging en extra kosten leidden.
De IBG volgt nu een minder vernieuwende techniek. Ze bouwt nog wel in beperkte mate voort op het eerdere werk. Daardoor is niet al het geïnvesteerde geld verspild. (HO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?