Terug naar overzicht

Derde laag keert sluipenderwijs terug in tweelagenstructuur

Bij de Hogeschool Rotterdam zijn ze er een paar jaar geleden toe overgegaan, net als eerder bij de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en nog een hele rij collega-instellingen: de tweelagenstructuur. De faculteiten werden afgeschaft, en de opleidingen kregen direct het College van Bestuur boven zich. Voordelen: kortere lijnen, meer samenhang, minder bureaucratie.
Maar het bloed kroop waar het niet gaan kon. Bij de meeste faculteitsloze hogescholen ontstond al gauw de behoefte aan een hanteerbare bundeling van opleidingen. De clusters deden hun intrede. En die beginnen op hun beurt aan betekenis te winnen
De nog piepjonge tweelagenstructuur van de Hogeschool Rotterdam kent clusters met een omvang van 500 tot 800 studenten. Maar die eenheden blijken nu te klein om er efficiënt mee te werken, terwijl er te veel samenhang tussen bestaat om ze apart te laten functioneren. De eerste schreden op de weg terug naar grotere eenheden worden al gezet. Zoals bij de lerarenopleidingen sociaal/exact en de lerarenopleidingen talen. Men wil beide clusters samenvoegen. De betrokken clusterdirecteuren benadrukken in de Rotterdamse hogeschoolkrant Profiel&, dat de beoogde reorganisatie geen terugkeer naar de faculteitenstructuur betekent. Wel wordt het beter geacht om naar buiten toe één gezicht te tonen. ‘Het is natuurlijk ook niet efficiënt, dat de ene opleiding overleg voert met een instantie, de resultaten daarvan moet bespreken met de andere opleiding en dit alles weer terug moet koppelen naar die instantie. Vorm je één cluster, dan scheelt dat veel vergadertijd’.
De derde laag is ook in de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, waarmee de Hogeschool Brabant sinds 1 januari een besturenfusie heeft, steeds zichtbaarder aan het terugkeren. Het vorig jaar werden clusters van opleidingen daar samengevoegd tot ‘academies’.
De Hogeschool Brabant kent nog altijd de faculteiten als tussenlaag. Een van de redenen om niet voor een instellingenfusie met de Bossche hogeschool te kiezen, maar slechts de besturen te laten samengaan, was dat de twee hogescholen verschillend zijn gestructureerd. En voorlopig wil men de drielagenstructuur van de Hogeschool Brabant niet ter discussie stellen, zo liet Harry Koopman, voorzitter van het College van Bestuur, vorig jaar weten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?