Terug naar overzicht

Docenten van na 1985: kans op meer salaris

Docenten die na 1985 in dienst kwamen, kunnen gaan dromen van een hoger salaris. Een 55-jarige lerares kreeg de vorige week erkenning voor haar klacht tegen het salarissysteem. Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor hbo-docenten, maar zeker is dat nog niet.

Sinds augustus 1985 kent het onderwijs een tweedeling. Docenten die nadien in dienst kwamen, kregen lagere startsalarissen en minder snelle loonsverhogingen dan anderen. Dat hadden toenmalig minister Deetman en de onderwijsbonden afgesproken in het HOS-akkoord. De nieuwkomers of ‘nahossers’ kregen sindsdien wel enige compensatie, maar de tweedeling bleef. Alleen op de universiteiten geldt de regeling niet; in het hbo gaat het om een paarduizend docenten.
De landelijke Commissie Gelijke Behandeling heeft nu een streep door die tweedeling gehaald. Toch is er al direct discussie over de vraag hoe definitief die streep is.
Na vier jaar studie heeft de commissie één individuele klacht van een lerares Nederlands in Maastricht erkend. Deze mevrouw Zuketto stelt dat ze 2000 gulden minder verdient dan (merendeels mannelijke) collega’s die hetzelfde werk doen. De commissie vond dit een ‘grove schending’ van de Wet Gelijke Behandeling. Ze verwacht een ingreep van de minister. Dat gaat naar schatting 150 miljoen gulden per jaar kosten. Ook kamerleden van PvdA en D66 willen snel reparatie van het salarissysteem.

Er zijn ook andere geluiden te horen. Zo liet de Aob direct weten dat ze helemaal niet zo blij is met de uitspaak. Het HOS-akkoord is een ‘afspraak’ tussen werkgever en werkemers, redeneert de vakbond. En die kan niet zomaar onderuit gehaald worden door de uitspraak over één lerares. De Aob denkt dat eerst de rechter zich over de zaak moet uitspreken. En dat kan weer jaren duren.

Minister Hermans houdt zich nog op de vlakte. Maar bij de HBO-raad toont werkgeversonderhandelaar Theo Peperkamp zich sceptisch over de uitspraak. Volgens hem is de situatie in het hbo ook anders dan in het voortgezet onderwijs: hogescholen hebben meer ruimte gehad voor aanpassing van salarissen. ‘Maar het onderwerp zal ons de komende tijd zeker bezighouden’, zegt hij diplomatiek. (FS/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?