Terug naar overzicht

Hermans speelt het hard in bama-debat

Het debat over de bachelor-masterstructuur blijft tot het einde toe spannend. Hermans blijft – tegen de uitdrukkelijke wens van vrijwel de hele Kamer – bij zijn plan om hogere collegegelden toe te staan voor zogenoemde ’topmasters’.
De minister vond bij dit zogenaamde ‘wetgevingsoverleg’ een kritische Tweede Kamer tegenover zich. Behalve de oppositie had ook regeringspartij PvdA nogal wat op de plannen van de bewindsman aan te merken. Onder leiding van CDA’er Camiel Eurlings volhardden alle partijen behalve de VVD in het verzet tegen de ‘collegegelddifferentiatie’. De Kamer eist dat er eerst wordt gekeken naar de kwaliteitseisen waaraan zo’n topmaster moet voldoen, voordat er zelfs maar over verhoging van het collegegeld wordt gepraat.
Minister Hermans wil universiteiten de mogelijkheid geven voor masteropleidingen van uitzonderlijke klasse tot vijfmaal het normale collegegeld te vragen, maar de Kamer ziet niets in dat plan. Ook verbood een ruime meerderheid de minister studenten voor masteropleidingen te selecteren op basis van hoge cijfers en andere ‘oneigenlijke criteria’. Hermans moet van de Kamer bovendien onderzoeken of bekostiging van zogenaamde ‘overgangsklasjes’ haalbaar is. Die moeten de overstapmogelijkheden van hbo-afgestudeerden naar masteropleidingen aan de universiteit verbeteren.
De schlemiel van het debat bleek de HBO-raad. De koepelorganisatie – eerder al aangeslagen omdat er maar een beperkt aantal hbo-masters door Hermans worden bekostigd – zag haar wens om aan hun diploma’s de termen ‘of science’ en ‘of arts’ te mogen plaatsen door de Kamer geblokkeerd. Het debat wordt pas dinsdag afgerond. Dan moet duidelijk worden of Hermans zozeer hecht aan de topcollegegelden dat hij het hele wetsvoorstel ervoor op het spel wil zetten. (TdO/WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?