Terug naar overzicht

Hogeschool compenseert studievertraging door RSI

Studenten aan hogescholen en universiteiten kunnen de schade die ze oplopen door RSI (repetitive strain injury) verhalen op hun opleiding. Dat stelt het bureau beroepsziekten (BBZ) van de FNV. Bij RSI krijgt iemand last van spieren en of zenuwen door langdurig in een bepaalde houding te werken, bijvoorbeeld bij intensief computergebruik.
De hogeschool kent tot nu toe twee studenten met RSI, die met goed gevolg beroep deden op de regeling financiële ondersteuning uit de Wet Hoger Onderwijs (WHW).
Volgens Marla van Overbeek, beleidsjuridisch medewerker van de Hogeschool Brabant, kan een student bij studievertraging een uitkering krijgen van de hogeschool ter hoogte van het bedrag dat de student aan studiefinanciering ontvangt. ‘Bij ziekte, overmacht of bijzondere familieomstandigheden kan een student een beroep doen op de regeling financiële ondersteuning. De decaan of het opleidingshoofd moet wel op de hoogte zijn, en er moet al een indicatie zijn van de vertraging die een student gaat oplopen. Het verzoek wordt vervolgens behandeld in de Commissie Afstudeerfonds. Deze commissie adviseert het College van Bestuur, dat de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft.’
Zodra de student door omstandigheden de studie moet beëindigen, stopt de financiële ondersteuning van de hogeschool. Behalve vertraging door ziekte komt het volgens Van Overbeek steeds vaker voor dat studenten een beroep doen op de regeling omdat een bepaald onderwijsprogramma studievertraging veroorzaakt. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?