Terug naar overzicht

Student geschorst wegens boekendiefstal

Een student die op 1 december vorig jaar een boek uit de mediatheek van het gebouw aan de Hogeschoollaan probeerde te ontvreemden, wordt waarschijnlijk voor één maand geschorst. De schorsing zou per 1 februari ingaan. Medewerkers van de mediatheek betrapten de student met het boek in zijn tas. De labels en barcodes waren van de kaft verwijderd, maar een stempel van de mediatheek verraadde de herkomst van het boek. De student wist niet afdoende te verklaren waarom het in zijn tas zat.
Sancties tegen diefstal en vernieling zijn opgenomen in het Studentenstatuut van de hogeschool.
Het statuut werd in december vorig jaar uitgebreid omdat faculteiten verschillend tegen boekendiefstal optraden. In het Studentenstatuut 2000-2001 is opgenomen dat studenten die zich aan eigendommen van de hogeschool vergrijpen, kunnen worden geschorst voor maximaal drie maanden. Bij herhaling kan een student worden verwijderd. Schorsing of verwijdering van de hogeschool behoren tot de beslissingsbevoegdheid van het College van Bestuur. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?