Terug naar overzicht

Studenten Verpleegkunde krijgen vaccinatie tegen hepatitis B

Alle verpleegkundestudenten van de Hogeschool Brabant krijgen met ingang van het volgend schooljaar een inenting tegen hepatitis B. De zorginstellingen in de regio zullen de kosten voor hun rekening nemen, na jarenlang de verantwoordelijkheid voor de vaccinatie bij studenten te hebben neergelegd.
Hepatitis B is een ernstige vorm van leverontsteking die soms een dodelijke afloop kan hebben. Soms gaat het gepaard met geelzucht, maar meestal geeft een virusinfectie geen ziekteverschijnselen. Bij bloedcontact is het virus honderd keer zo besmettelijk als het hiv-virus.
Verpleegkundigen lopen een groot risico om besmet te raken met het virus door bijvoorbeeld snijwonden, een prikaccident, mond-op-mondbeademing of bijtwonden. Stagiaires binnen de zorgsector lopen net zo veel risico als beroepskrachten.

Maar een vaccinatiecyclus bij de start van een stage is al te laat. Een cyclus bestaat uit drie injecties die in zes maanden worden gegeven. Een stagiair moet dus ruimschoots voor de stage beschermd zijn.
Directielid Ria Wijnen heeft lange tijd op de zorginstellingen moeten inpraten om de zaken rond te krijgen. En dat bleek een heel gedoe. ‘Je krijgt de discussie wie het moet betalen. Want studenten zitten twee weken in de gehandicaptenzorg en vervolgens vier maanden in een ziekenhuis en dan weer in de ggz.’
Wijnen begrijpt waarom zorginstellingen in eerste instantie de boot afhielden. ‘Het is een enorm bedrag. Een serie inentingen kost al gauw 245 gulden. Het is dus nogal wat als je alle studenten wilt vaccineren.’
Uiteindelijk zijn de instellingen akkoord gegaan met de bekostiging. Ze zijn ook wettelijk verplicht om hun werknemers te vrijwaren voor gevaar. In een folder van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn staat dat vaccinatie moet worden aangeboden aan medewerkers in diverse medische beroepen, waaronder Verpleegkunde, inclusief studerenden en stagiaires voor die beroepen.
‘Het is ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid’, beaamt Robbert Gobbens van het Regionaal Bureau Beroepspraktijkvorming (RBB). ‘Je kunt dit niet afhevelen op de studenten. Een werkgever moet de veiligheid garanderen. Als regio ben je daar verantwoordelijk voor.’

Momenteel bereidt Gobbens het traject voor. In april worden de eerste – zittende – studenten gevaccineerd. Vooraf worden zij voorgelicht over de noodzaak van de inenting. Wat er gebeurt met studenten die weigeren, is nog niet duidelijk. Wettelijk is vastgesteld dat instellingen werknemers die vaccinatie weigeren, op andere afdelingen mogen plaatsen. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?