Terug naar overzicht

Bouwhistorie

Geschiedenis moet meer zijn dan jaartallen uit het hoofd leren. Er moet een thematische samenhang zijn. We moeten leren van de geschiedenis, ons daaruit vragen stellen voor de toekomst. Stond vorige week in de krant. Een voorbeeld.
Thema: bouwen.
Jaartallen:
– 1998 CVB-besluit: bouwen aan Hogeschoollaan; geconcentreerd; gereed in 2001.
– 1999 CVB-besluit: bouwen aan Hogeschoollaan / Claudius Prinsenlaan; vanaf begin 2001; klaar juni 2003.
– 2001 CVB-besluit: plaats van de bouw niet bekend; geconcentreerd of gefragmenteerd niet bekend; begin van de bouw: september 2002; klaar eerste deel: april 2003.
Wat hebben we geleerd?
– CVB-besluiten veranderen.
– Veel is niet bekend.
– De bouw kan 2 jaar duren, maar ook 9 maanden.
Vragen voor de toekomst:
– wat wordt besloten in 2002? In 2003?
– hoeveel kan worden gebouwd tussen september 2002 en april 2003? (suggestie: een woonhuis).
– waar gaan we bouwen?
– gaan we bouwen?

Luis

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?