Terug naar overzicht

Boze brief over gebrekkige computers

Computers zijn regelmatig kapot of te langzaam. Op veel ervan ontbreken programma’s als Excel en Powerpoint. Bij weer andere functioneert Internet gebrekkig. Printers zijn ronduit slecht. En computerlokalen worden geregeld bezet gehouden voor lessen.
Dit zijn enkele klachten die de studenten van de medezeggenschapsraad (FMR) van de Faculteit Economie & Management (FEM) uiten in een brief aan de directie. ‘Als studentgeleding FMR-FEM hebben wij veel klachten ontvangen van medestudenten’, schrijven de studenten. De klachten hebben vooral betrekking op de computervoorzieningen.
De studenten signaleren verder dat het nieuwe onderwijsmodel studenten stimuleert om thuis te werken. ‘De consequenties van deze ontwikkeling zijn echter niet alleen neer te leggen bij de student’, schrijven zij. Daarom zou de faculteit moeten denken aan het tegen gereduceerd tarief aanbieden van laptops, zoals dat bij de Technische Universiteit Eindhoven wordt gedaan. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?