Terug naar overzicht

Bredase CMV-opleiding ‘klein maar fijn’

De opleiding Culturele & Maatschappelijke Vorming (CMV) van de Hogeschool Brabant krijgt lof toegezwaaid van de visitatiecommissie, die het afgelopen jaar de veertien CMV-opleidingen in het hbo onder de loep heeft genomen. Het visitatierapport wordt vandaag gepubliceerd.
Het positieve oordeel is een bevestiging van de goede indruk, die de Bredase opleiding bij de visitatie in september al op de commissie maakte. Monique Bussman, hoofd van de opleiding noemde dat toen ‘een opsteker’, zeker na de lage score voor CMV in het studententevredenheidsonderzoek in het voorjaar. Overigens bevestigde de commissie ook toen de kritiek van studenten op de kwaliteit van aspecten als roostering, studievoortgangsregistratie en onderwijsorganisatie.

In het vandaag gepubliceerde visitatierapport staat veel moois te lezen over de Bredase opleiding. Men is ‘bij de tijd’ en over de opbouw en de inhoud van het onderwijsprogramma is de commissie ‘uitermate tevreden’.
Daarnaast is er echter kritiek op de bewaking van de kwaliteit: de opleiding heeft te weinig mechanismen om te kunnen controleren of haar afgestudeerden wel voldoen aan de eisen van het ‘werkveld’.
Enig begrip kan de commissie voor dit manco wel opbrengen. De opleiding is klein en de docenten zijn druk bezig geweest met andere vernieuwingen. Net als de opleiding zelf vindt de commissie dat er meer docenten – en dus meer studenten – nodig zijn om de kwaliteit op den duur te kunnen handhaven.

De opleiding CMV van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, partner van de Hogeschool Brabant, krijgt eveneens een positief oordeel. Ze heeft ‘een herkenbaar eigen gezicht’, merkt de commissie op. Bovendien trof ze tevreden studenten, oud-studenten en werkgevers aan.
Volgens de commissie moet de Bossche opleiding er echter beter voor zorgen dat die tevredenheid ook blijft. Ook de Bossche collega’s moeten systematisch gaan letten op de kwaliteit van hun afgestudeerden. Bovendien moet de kwaliteit van het personeel beter gewaarborgd worden.

Over de meeste van de veertien CMV-opleidingen is de visitatiecommissie trouwens tamelijk tevreden. Zes jaar geleden stelde een voorganger van de commissie nog dat de opleidingen nogal stuurloos waren.
Positief is de commissie met name over de nieuwe onderwijsvormen die overal zijn ingevoerd, meestal een vorm van probleemgestuurd onderwijs. Maar de vernieuwingen zijn pril. Studenten moeten er nog aan wennen dat ze niet meer simpel kennis kunnen consumeren en docenten zijn nog niet genoeg getraind in hun coachende rol.
Erger is het dat de meeste CMV-studenten volgens de commissie ‘niet kunnen uitleggen waartoe ze worden opgeleid’. Dat moeten de opleidingen zich aanrekenen. Het ontbreekt veel studenten aan ‘een rode draad die in het teken staat van het beroep’. (HO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?