Terug naar overzicht

Felix de Vroomen voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Met steun van afgevaardigden van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch is Felix de Vroomen dinsdagmiddag gekozen tot voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Die raad is ingesteld als hoogste inspraakorgaan van de Stichting Brabantse Hogescholen, die op 1 januari tot stand kwam door een besturenfusie tussen de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch. Felix de Vroomen, onderwijskundig medewerker van de Faculteit Techniek & Natuur in Tilburg, was al enige weken de enige kandidaat voor het voorzitterschap van de nieuwe raad.

Toch werd het in de finale nog spannend, toen ter vergadering Peer Trepels, voorzitter van de Hogeschoolraad in Den Bosch, zich kandidaat stelde voor het voorzitterschap. Dat kwam hem op een stevige aanvaring met enkele Bredase raadsleden te staan. Frans Loots (HEAO-Breda), toonde zich ‘verbaasd’ over de kandidatuur, aangezien Trepels in voorgesprekken bij herhaling te kennen had gegeven geen belangstelling voor het voorzitterschap te hebben.
In de vorige – eerste – vergadering van de GMR had Trepels voorgesteld helemaal zonder voorzitter te werken, of – als het niet anders kon – hooguit met een ‘ceremonieel’ voorzitter. Dat voorstel kreeg toen geen meerderheid. De Bossche raadsvoorzitter vindt dat de afvaardigingen van de twee hogescholen vanuit de belangen van de afzonderlijke hogescholen moeten kunnen opereren, en dat ze bijgevolg zoveel mogelijk gelijkwaardig moeten zijn. De raadsleden van de Hogeschool Brabant hadden, evenals de vorige vergadering, kritiek op dat uitgangspunt van ‘pariteit’: de GMR zou volgens hen meer vanuit het gezamenlijk belang moeten optreden. Reden om bij de verdeling van functies en taken meer van kwaliteit dan van pariteit uit te gaan.

Hoewel de aanwezige Bosschenaren in de meerderheid waren, werd in een geheime stemming uiteindelijk toch De Vroomen gekozen met acht tegen vier stemmen, met één onthouding.
Trepels kondigde daarop aan zijn lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur van de GMR, dat vijf minuten later werd bekrachtigd, te zullen heroverwegen. Hij wil zijn positie in het DB bespreken in de Bossche Hogeschoolraad, vanwege het kennelijke gebrek aan steun in eigen kring. Zijn Bredase collega-voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad, Ina Kluytmans, noemde die opstelling ‘raar’, waarop zich een vinnig debat over de gang van zaken ontspon.
De verkozen De Vroomen concludeerde, dat men aan elkaar moet wennen en dat ‘nog een lange weg te gaan is’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?