Terug naar overzicht

‘Geef topopleidingen een ster’

Opleidingen in het hoger onderwijs die ver boven de standaardkwaliteit uitstijgen, kunnen straks een ‘ster’ krijgen. Dat stelt de commissie-Franssen voor aan minister Hermans. De ster moet dienen om het verschil tussen ‘goed’ en ‘uitstekend’ zichtbaar te maken.
Elke opleiding aan hogeschool of universiteit die genoeg kwaliteit levert, krijgt vanaf 2002 een keurmerk. Opleidingen die geen keurmerk verdienen, krijgen in de toekomst geen overheidsgeld meer. Dat had minister Hermans al eerder besloten.
Een commissie onder leiding van commissaris van de koningin Franssen van Zuid-Holland bereidt momenteel de invoering van zo’n keurmerkenstelsel voor.
Om een ster te verdienen moet een opleiding ‘aanwijsbaar hoog scoren’ op punten die ook internationaal van groot belang worden geacht, schrijft Franssen in een notitie. Slechts enkele opleidingen die ‘onmiskenbaar en significant’ uitsteken boven het gewone niveau komen daarvoor in aanmerking.

De keurmerken en sterren worden straks toegekend door een zogeheten accreditatie-orgaan. Volgens de commissie-Franssen moet dat orgaan geen ranglijsten met de beste opleidingen gaan opstellen. Maar de informatie die het orgaan verspreidt, moet zo helder zijn dat anderen op grond van specifieke criteria zulke lijstjes wel kunnen maken.

De onderwijskwaliteit wordt nu uitsluitend bewaakt door visitatiecommissies, die elke opleiding eens per vijf jaar keuren. Bij het verlenen van keurmerken gaat het accreditatie-orgaan zich in de toekomst baseren op die visitatierapporten. (MS,HO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?