Terug naar overzicht

“Geen bouwactiviteit vóór september 2002; stationszone Breda terug op tafel”

Het zal op zijn minst tot september 2002 duren voordat er een spa de grond in gaat ten behoeve van nieuwbouw of renovatie van de Hogeschool Brabant. Dat maakte Jan Janssen, hoofd van de Facilitaire Dienst, woensdagmiddag bekend tijdens een presentatie door het College van Bestuur van het Plan van Eisen voor de huisvesting de komende jaren. Daarmee zijn de plannen anderhalf jaar achterop geraakt ten opzichte van het tijdpad waartoe in het ‘Bestuurlijk kader huisvesting’ van juni 1999 werd besloten. Volgens die plannen zouden de eerste resultaten van de bouwactiviteiten in april 2003, twee jaar na de start worden opgeleverd. Uitgaande van die bouwperiode van twee jaar zullen naar de huidige stand van zaken op zijn vroegst in september 2004 resultaten worden opgeleverd.
De komende maanden wordt nog gestudeerd op een aantal mogelijke scenario’s om tot een totaalplan te komen. Daarin komt opmerkelijk genoeg de optie ‘bouwen in de Bredase stationszone’ terug op tafel. In 1998 werd die optie door het College van Bestuur nog terzijde geschoven omdat men vasthield aan het uitgangspunt van concentratie rond de huidige locatie aan de Hogeschoollaan Breda. Ten behoeve van nieuwbouw werd toen een strook grond tussen de Hogeschoollaan en de Claudius Prinsenlaan van de gemeente aangekocht.

De plannen gaan uit van een verkleining van het totale vloeroppervlak met 20 tot 25 procent. De ruimtebesparing moet worden geboekt door enkele oude en ondoelmatige gebouwen (PABO Ingenhouszplein, GZO-opleidingen Verbeetenstraat en laboratoriumopleidingen Etten-Leur) af te stoten, en door anders met de resterende ruimte om te gaan. Per saldo zullen slechts enkele duizenden vierkante meters moeten worden bijgebouwd. De overige gebouwen, Academie St. Joost uitgezonderd, komen voor renovatie in aanmerking. Een centraal idee is de invoering van ‘activiteit gerelateerde werkplekken’: medewerkers maken daarbij gezamenlijke gebruik van clusters van werkplekken, en ‘eigen’ kamers komen te vervallen. Momenteel worden daar her en der in de organisatie proeven mee genomen.
Dat de activiteit gerelateerde werkplekken als neveneffect toch nog extra ruimtebehoefte kunnen veroorzaken, is een van de uitkomsten van het pilotproject aan de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) in Tilburg. Volgens FTN-directeur Carel Geenen, lid van de Stuurgroep Huisvesting, valt het gezamenlijk gebruik van werkplekken zo in de smaak, dat medewerkers veel vaker op school aanwezig zijn. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?