Terug naar overzicht

Gezamenlijk onderwijs eerste- en tweedejaars M2

Eerstejaars studenten Milieugerichte Materiaaltechnologie (M2) in Tilburg volgen met ingang van het huidige semester gezamenlijk onderwijs met de tweedejaars studenten. Zij zullen voornamelijk in groepjes van vijf á zes studenten projecten uitvoeren.
M2 ziet zich de laatste jaren geconfronteerd met een dalende instroom. Hoewel er begin februari negen aanmeldingen waren tegen vier een jaar daarvoor, noopt de formatie van één docent op vierentwintig studenten tot maatregelen. Dit studiejaar werken de studenten van M2 voor het eerst samen met studenten Werktuigbouwkunde (WTB). Het eerste kwartaal van het eerste jaar volgen studenten WTB en M2 het klassikale programma van WTB.
Volgens Ido Verduin, opleidingshoofd M2, levert dat geen problemen op omdat de opleidingen veel overeenkomsten hebben. ‘Bovendien bestaat een gedeelte van het programma uit pgo-onderwijs. Daarbij worden studenten M2 begeleid door docenten van de ‘eigen’ opleiding.’
Het tweede kwartaal is een zogenaamd ‘schakelkwartaal’, waarin studenten M2 worden bijgespijkerd op hun eigen vakgebied. Het derde en vierde kwartaal volgen de eerstejaars studenten samen met hun vakbroeders uit het tweede jaar. Het gaat daarbij vooral om projecten die de studenten gezamenlijk uitvoeren, zoals de mini-ondernemingen. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?