Terug naar overzicht

HEAO, gemeente en Rabobank ontwikkelen ‘economische barometer’

De HEAO, gemeente Breda en de Rabobank gaan samen een ‘economische barometer’ ontwikkelen voor de stad. Het College van Burgemeester en Wethouder zal dit plan volgende week waarschijnlijk goedkeuren, waarna de samenwerkingsovereenkomst getekend wordt. De samenwerking geldt voor de periode van drie jaar. In het najaar van 2001 worden de eerste resultaten gepresenteerd.
De economische barometer moet het sociaal-economische klimaat van de stad Breda meten. Het is een instrument dat jaarlijks informatie verschaft over de sterke en zwakke punten en inzicht geeft in mogelijkheden en bedreigingen.
De gemeente heeft het initiatief genomen nadat onderzoek heeft uitgewezen dat er behoefte bestaat aan gestructureerde informatie over onderwerpen als bedrijvigheid, beroepsbevolking, werkgelegenheid, arbeidsmarkt, concurrentiepositie en duurzaamheid. Volgens het plan van aanpak kunnen studenten in verschillende fasen van de ontwikkeling van de barometer meewerken. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?