Terug naar overzicht

Hogescholen gaan Chinezen bijscholen

Een samenwerkingsverband van onder meer vier hogescholen gaat Chinese werknemers opleiden. Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van de Brabantse Hogescholen, en Gerard Hupperetz, directeur van de Managementopleidingen van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, presenteren maandag 19 februari in China het project ‘Skills in Human Resource Development and Job Creation’.
Het project moet ertoe leiden dat jaarlijks een dertigtal Chinese ambtenaren, personeelsfunctionarissen en onderwijsmedewerkers in een periode van zes weken worden bijgeschoold op het gebied van werkgelegenheidsvraagstukken. Hiervoor zijn vijftien docenten uit de participerende Nederlandse onderwijsinstellingen geselecteerd. Deelnemers zijn onder meer de Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch (die als penvoerder fungeert) en de Tilburgse universiteit. De Renmin University in Beijing is de Chinese partner. In juni begint de eerste cursus in China. Tien cursisten komen in oktober naar Nederland.
De presentatie vindt plaats tijdens een conferentie waar ook minister Hermans, zijn Chinese collega en vertegenwoordigers van het hoger onderwijs uit beide landen aanwezig zijn. Hermans zal diverse samenwerkingsovereenkomsten tekenen op het gebied van onderwijs en wetenschap. Ook wordt een steunpunt geopend voor Chinese studenten die in Nederland willen studeren. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?