Terug naar overzicht

Hogeschool Enschede ontwikkelt ‘hbo-assessment’ als studiekeuzetest

Studenten die twijfelen of ze geschikt zijn voor een bepaalde studie kunnen zich melden bij de Saxion Hogeschool Enschede. Die experimenteert met een nieuwe studiekeuzetest. Als de proef slaagt, kan de test ook elders in Nederland gebruikt worden.
Gangbare studiekeuzetesten bestaan uit vragenlijsten. De Enschedese hogeschool gaat echter experimenteren met een zogeheten hbo-assessment, een test waarin aanstaande studenten van alles moeten doen.

De deelnemers aan de test moeten bijvoorbeeld een tekst schrijven, een perspectieftekening maken van een plattegrond en een toren bouwen van blokken. Elke deelnemer krijgt een begeleider die achteraf conclusies trekt over de meest geschikte studie.
De assessment is ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, een vereniging die bedrijfsleven, overheid en vrije beroepen met elkaar in contact wil brengen. De Twentse afdeling daarvan wil de test, bij gebleken succes, ook ter beschikking stellen aan andere hogescholen.

De Saxion Hogeschool Enschede zelf hoopt dat de test aanstaande studenten een goed beeld geeft van haar eigen onderwijsfilosofie. Ook daarin draait het niet puur om kennis, maar meer om vaardigheden. (HO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?