Terug naar overzicht

Invoering euro: wisselkantoortjes om restwaarde facilitycards uit te keren

De Hogeschool Brabant zal in januari 2002 waarschijnlijk tijdelijke wisselkantoortjes inrichten in Breda en Etten-Leur. Dat is nodig, als, waar het nu naar uitziet, geen eenvoudiger methode te bedenken is om de restwaarden van in omloop zijnde facility-cards uit te keren. Die restwaarden in guldens zijn na de invoering van de euro onbruikbaar. De bedragen in guldens zullen moeten worden ingelezen, omgerekend en handmatig in euro’s moeten worden uitbetaald. Wim van Hooydonk, coördinator van het project ‘Gevolgen invoering euro’ verwacht dat andere opties allemaal ingewikkelder zijn.
De enige locatie waar de facility-card waarschijnlijk geen problemen oplevert is Tilburg. Daar heeft men het chipcardsysteem dat nog stamt uit de tijd dat de Hogeschool Midden-Brabant en de Hogeschool West-Brabant apart optrokken. In Tilburg hoeven ze alleen de software voor de betaling van de eenheden met de jaarwisseling om te zetten. De eenmaal aangeschafte credits blijven gewoon geldig. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?