Terug naar overzicht

Meer studenten naar het buitenland

Het aantal studenten dat in het kader van de studie het buitenland bezoekt neemt toe. In het hoger onderwijs gold dat voor 27 procent van alle in het studiejaar 1997/1998 afgestudeerden. Omgerekend waren dat ongeveer 20.000 studenten, waarvan 13.600 hbo-studenten. Dat staat in de BISON monitor 2000, een rapport van het Beraad Internationale Samenwerking Onderwijs Nederland in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen.
Uit het rapport blijkt verder dat studenten in het hoger onderwijs het vaakst het Verenigd Koninkrijk als reisdoel hebben.

In het BISON werken het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP), het Europees Platform voor het Nederlands Onderwijs (EP) en de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) samen. De gegevens in de monitor zijn gebaseerd op de beursprogramma’s voor internationale uitwisseling. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?