Terug naar overzicht

Plannen voor bi-diplomering SPH en Verpleegkunde

Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Verpleegkunde kunnen wellicht in de toekomst kiezen voor een dubbel diploma. Een werkgroep onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een traject tot bi-diplomering SPH en Hbo-V.
Uitgangspunt vormt vooralsnog de groep SPH-studenten. Bi-diplomering zou beter inspelen op hun praktijksituatie, want afgestudeerde SPH’ers werken nu ook al in de psychiatrie en de gehandicaptenzorg. ‘Maar ze mogen geen verpleegkundige handelingen verrichten’, verklaart Henk de Haas, coördinator van de werkgroep. ‘De SPH’er heeft geen verpleegkundig denkkader. Het werkveld wil graag meer SPH’ers aannemen, maar dan is het gewenst dat zij ook een BIG-registratie hebben.’
Mogelijkheden moeten er zijn, denkt De Haas, omdat het werkveld raakvlakken heeft. ‘Vanuit die gedachte gaan we datgene wat Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening verbindt, in elkaar schuiven. Maar het is belangrijk dat de opleidingen hun eigen specialiteit behouden’, benadrukt hij.
Het werkveld wordt nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. De Haas: ‘We zullen aan hen de uiteindelijke profielschets van de afgestudeerde voorleggen om te kijken of het de lading dekt. Maar ook zullen we hen vragen of zo’n bi-diplomering werkelijk meer betekent voor de carrièreperspectieven van onze studenten.’
Hoe het traject er precies gaat uitzien, is nog niet uitgekristalliseerd, zegt De Haas. ‘Misschien wordt het een volledig nieuwe opleiding. Maar een extra afstudeerrichting, waarvoor studenten kunnen kiezen, is ook mogelijk.’
Of zij deze keuze daadwerkelijk zullen maken, durft De Haas nog niet te zeggen. ‘Nu kiezen studenten eigenlijk al een differentiatie door de keuze voor een stage. Als je kijkt naar die keuze, zie je dat veel studenten zich toch specialiseren in de psychiatrie of gehandicaptenzorg. Maar ik kan dit niet met cijfers onderbouwen. Er komt nog een behoeftepeiling.’
Zeker is dat de studenten geïnteresseerd moeten zijn in de overlappingen tussen Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Want als het traject doorgaat, zal het zwaar worden, voorspelt De Haas. ‘De studenten die ervoor kiezen moeten in korte tijd grote prestaties leveren. Zij moeten aan het eind van het traject zowel een volwaardig SPH als een Hbo-V diploma verdienen.’
In april wordt besloten of het traject doorgaat. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?