Terug naar overzicht

Afdelingen P&O in Breda en Den Bosch vóór 1 juni samengevoegd

De Dienst Personeel & Organisatie van de Hogeschool Brabant in Breda en de afdeling Personeel & Organisatie van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zullen worden samengevoegd tot één gezamenlijke dienst van de Stichting Brabantse Hogescholen. De personeelsafdelingen zijn daarmee de eerste delen van de ondersteunende diensten die worden geïntegreerd. De reorganisatie, waarover de vakcentrales en de medezeggenschapsraad worden geraadpleegd, moet 1 juni a.s. gerealiseerd zijn. Tot hoofd van de nieuwe dienst zal Teun van Beusekom, het huidige hoofd van de Dienst P&O van de Hogeschool Brabant worden aangesteld.

Reden voor de samenvoeging is, dat sinds de besturenfusie op 1 januari de Stichting Brabantse Hogescholen de werkgeversrol voor beide instellingen heeft overgenomen. Feitelijk werden al veel P&O-activiteiten in nauwe samenwerking tussen ‘Breda’ en ‘Den Bosch’ ondernomen. Sinds de fusiedatum werd er zelfs al gewerkt met één administratiekantoor: de salarisadministratie van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch werd op die datum overgeheveld van het ROC-Tiel naar een eigen centrale salarisadministratie voor beide hogescholen.

De afstemming van andere ondersteunende diensten zal later worden bezien. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?