Terug naar overzicht

Brabantse Hogescholen verliezen arbitrage om Kunst & Cultuur

Het plan van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch om in 2002 gezamenlijk een opleiding Kunst & Cultuur te beginnen is op losse schroeven gezet. De arbitragecommissie opleidingenaanbod CROHO van de HBO-raad heeft de bezwaren van drie andere hogescholen tegen de Brabantse plannen gehonoreerd. De Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Holland (Diemen) en de Hogeschool van Utrecht hadden de bezwaren ingebracht. De beslissing betekent een negatief advies bij de Brabantse aanvraag. De Stichting Brabantse Hogescholen zet de aanvraag wel door. In mei zal de Adviescomissie Opleidingen van de minister zich over de aanvragen buigen.
Volgens de arbitragecommissie heeft de Stichting Brabantse Hogescholen niet aannemelijk kunnen maken dat de vestiging van een opleiding Kunst & Cultuur in Noord-Brabant urgent is. Gevreesd wordt dat zich voor zo’n opleiding niet voldoende studenten zullen inschrijven. Bovendien mist de commissie een duidelijke marktanalyse.
‘Kunst & Cultuur’ had een nieuwe opleiding moeten worden. Een van de klagende instellingen, de Hogeschool van Utrecht, heeft zelf eerder plannen tot een soortgelijke opleiding als ‘Kunst & Cultuur’ gehad. De commissie adviseert overleg over toekomstige aanvragen te openen.

Door de arbitragecommissie zijn nog acht andere bezwaren tegen nieuwe hbo-opleidingen behandeld. Vijf bezwaren werden toegewezen. Daardoor kregen drie aanvragen van de Ichtus Hogeschool (Rotterdam) een negatief advies: Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs, Journalistiek en Sport & Bewegen. Twee aanvragen van de Hogeschool Windesheim (Zwolle) werden afgekeurd: Ergotherapie en Verloskunde.
Bezwaren tegen twee andere plannen werden afgewezen. Daardoor lijken een opleiding Communicatie aan de Hogeschool voor Economische Studies (Rotterdam) en een opleiding Logistiek & Technische Vervoerskunde aan de Ichtus Hogeschool (Rotterdam) kansrijk. In één arbitragezaak – over het plan van Ichtus tot een opleiding Integrale Veiligheid – achtte de commissie zich niet bevoegd, omdat de HBO-raad de hogescholen in januari had voorgehouden geen aanvragen voor zo’n opleiding in te dienen.

Uiterlijk 27 april doet de arbitragecommissie uitspraak in geschillen over nieuwe vestigingsplaatsen van bestaande opleidingen. In dat stuk komt de Stichting Brabantse Hogescholen niet voor, omdat met de naburige hogescholen overeenstemming over vestigingsplaatsen is bereikt. Aanvragen van de Hogeschool Brabant om in Tilburg de opleidingen Informatica & Informatiekunde, International Management & Business Studies en Management, Economie & Recht te mogen aanbieden worden niet door andere hogescholen bestreden. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?