Terug naar overzicht

Bredase HEAO-studenten betaalden zelf vergoeding voor afstudeerproject

Meerdere HEAO-studenten hebben in de afgelopen jaren zelf de 2500 gulden opgehoest, die de faculteit aan bedrijven vraagt als vergoeding voor afstudeerprojecten. De studenten deden dat, omdat bedrijven waar ze hun afstudeerproject hadden niet bereid waren de rekening van 2500 gulden te voldoen die de HEAO doorgaans presenteert. Dat bleek woensdagmorgen uit een reportage van de VARA-radio, waar een student International Business School (IBS) van de Hogeschool Brabant zijn beklag deed over de gang van zaken. De student kwam in de uitzending nadat hij zijn zaak via de onlangs geopende ‘stage-klachtenlijn’ van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) had aangekaart.
In de uitzending bleek dat het afwentelen van de vergoeding op de afstuderende student door IBS in Breda zelfs met zoveel woorden als optie in de afstudeerwijzer is opgenomen. De directie van de HEAO heeft deze toepassing van de ‘2500-guldenregeling’, die door de VARA-uitzending aan het licht is gekomen, inmiddels als onjuist van de hand gewezen. Directielid Jef Bückers verklaarde voor de VARA-microfoon, dat die passage niet in de afstudeerwijzer thuishoort, en dat de regel inmiddels is teruggedraaid. Volgens hem hebben in het verleden ‘één à twee keer’ studenten zelf het bedrag betaald. In de radiouitzending was sprake van acht of negen gevallen.

Aan de Bredase HEAO is het al sinds een jaar of tien gebruik dat bedrijven aan de faculteit betalen voor de diensten die studenten tijdens hun afstudeerproject aanleveren. Deze constructie, die ook aan sommige andere hogescholen wordt toegepast, is niet onomstreden. Zo heeft de organisatie voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) bezwaar tegen vergoedingen voor stages en afstudeerprojecten aan de opleidingen. Enkele jaren geleden heeft de HBO-raad uitgesproken, dat stagevergoedingen van bedrijven aan hogescholen uit den boze zijn. De HEAO Breda maakt echter onderscheid: afstudeerprojecten bij bedrijven zijn geen stages, en leveren de afnemende partij doorgaans hoogwaardige diensten op, waarvoor ze elders veel meer zouden moeten betalen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?