Terug naar overzicht

Commerciële hulp voor zij-instromers

De LOI en andere commerciële onderwijsinstellingen moeten gaan assisteren bij de omscholing van zij-instromers. De reguliere lerarenopleidingen kunnen de enorme belangstelling niet aan.
Op dit moment staan 3000 zij-instromers in de wacht. Zij moeten door bemiddelaars aan een geschiktheidtest worden onderworpen. Deze test is tot nu toe op slechts 250 mensen losgelaten. Met de hulp van commerciële organisaties hoopt minister Hermans van Onderwijs dit aantal snel te verhogen, zodat er snel meer mensen voor de klas staan.
In de eerste maanden van het schooljaar waren er liefst 1250 vacatures te vullen: 750 in het basis- en 500 in het voortgezet onderwijs. Dit aantal daalt nauwelijks.
Zij-instromers kunnen, mits ze voor de geschiktheidtest slagen, meteen voor de klas. Ze moeten dan wel binnen twee jaar hun lesbevoegdheid halen. Ook moeten ze in het bezit zijn van een hbo- of wo-opleiding.
Volgens Cor Hammen, directielid van de PABO in Breda, valt het met het capaciteitsprobleem over het algemeen wel mee. ‘Op het ministerie wordt de suggestie gewekt dat het om zoveel zij-instromers gaat dat de reguliere opleidingen het niet bij kunnen houden, dat is niet juist. Wij hebben in Breda in ieder geval geen capaciteitsprobleem. Het gaat om enkelingen. (TdO/HOP/RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?