Terug naar overzicht

FEM gaat ICT regelmatig met studenten evalueren

De directie van de Faculteit Economie & Management (FEM) en het Hoofd Computercentrum gaan voortaan met studenten structureel de ICT-voorzieningen op de faculteit evalueren. Een studentengeleding van de Faculteitsmedezeggenschapsraad (FMR) van de FEM is met Mark Hoornick, directeur van de deeltijdopleiding en Jacques de Bakker, Hoofd Computercentrum, overeengekomen dat iedere drie maanden nauwlettend naar de ICT-voorzieningen wordt gekeken.
Studenten uit de FMR hadden eerder een boze brief aan de directie gericht over gebrekkige computers, slecht functionerende en verouderde printers en het ontbreken van bepaalde software. Naar aanleiding van deze brief hebben de partijen afgelopen week gebrainstormd over oorzaken van en maatregelen tegen klachten. Op korte termijn worden bijvoorbeeld enkele verouderde printers vervangen. Op lange termijn wordt de software op computers in computerlokalen en op die van het studielandschap gelijkgeschakeld.
Volgens Mark Hoornick is het overleg in een ‘zeer plezierige sfeer verlopen’, waarbij beide kanten begrip toonden voor de situatie. Studente en FMR-lid Claudia Heemskerk geeft aan dat het overleg duidelijkheid heeft geschapen. ‘Je wordt op deze manier op de hoogte gehouden van wat de directie aan de problemen doet. Sommige problemen worden echter veroorzaakt door het gebruik, of ik mag wel zeggen misbruik, van de computers door studenten.’ (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?