Terug naar overzicht

Keurmerk ‘Duurzaam HBO’ voor FTN

Alle opleidingen van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) hebben van de Stichting Duurzaam Hoger Onderwijs het keurmerk ‘Duurzaam HBO’ opgespeld gekregen. De Stichting is een initiatief van de HBO-raad. Hogescholen die het handvest Duurzaamheid HBO hebben ondertekend (op het moment 19), worden door de stichting beoordeeld op duurzaamheidaspecten binnen het onderwijs. De beoordelingscriteria staan beschreven in het Protocol 2000 van de stichting. In totaal hebben 30 opleidingen van 5 hogescholen het keurmerk gekregen.
De kwalificaties in de beoordeling van de FTN liepen uiteen van ‘goed’ tot ‘uitstekend’. Vooral de ambities van de FTN ‘overstijgen de Protocol 2000-eisen ruim’. Ook het tot uitdrukking brengen van aspecten van duurzame ontwikkeling in het onderwijsaanbod werd gewaardeerd, evenals het bijscholingsaanbod voor de docenten van de FTN.
De FTN probeert met het project Cirrus duurzame technologie in al haar aspecten te integreren in de opleidingen. Cirrus loopt, parallel aan de verandering van het onderwijscurriculum, tot het najaar van 2004. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?