Terug naar overzicht

Kleine opleidingen techniek ter discussie

Mogelijk zullen binnen afzienbare tijd beslissingen worden genomen over het wel of niet voortbestaan van de kleine opleidingen aan de Faculteit Techniek & Natuur (FTN). De directie van de FTN gaat zich de komende maand met een aantal opleidingshoofden beraden over de kleine opleidingen aan de faculteit.
Directielid Ferry van Dorst: ‘Voor alle opleidingen geldt: alle opties zijn open.’ Volgens Van Dorst kan dat betekenen dat er nauwelijks wat verandert, maar is het andere uiterste dat een opleiding als afstudeerrichting wordt geïntegreerd. Dat komt er op neer dat een opleiding wordt opgeheven.
Chemie, Civiele Techniek, Chemische Technologie (CT), Milieugerichte Materiaaltechnologie (M2) en Milieukunde (MK) tellen relatief weinig studenten en hebben een dusdanig lage instroom dat de directie zich afvraagt of ze in de huidige vorm als zelfstandige opleidingen moeten worden voortgezet. Chemie telde op negen maart dit jaar dertien aanmeldingen in Groningen, Civiele Techniek negentien, Chemische Technologie tien, Milieukunde elf en M2 twaalf.
Binnen twee weken buigt de directie zich over de mogelijkheden om de huidige opleidingen in het komende studiejaar te positioneren. Pas daarna wordt definitief besloten hoe verder te gaan. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?