Terug naar overzicht

Peer Trepels alsnog vice-voorzitter Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Brabantse Hogescholen heeft eindelijk een volwaardig Dagelijks Bestuur (DB). Dinsdag heeft de GMR ingestemd met de kandidatuur van Peer Trepels voor het vice-voorzitterschap. Trepels is ook voorzitter van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) van de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.
De samenstelling van het DB was de afgelopen maanden inzet van flink wat gesteggel tussen de nieuwbakken leden van de GMR, zoals het hoogste inspraakorgaan na de besturenfusie op 1 januari tussen de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s–Hertogenbosch heet. Trepels wilde met enkele medestanders aanvankelijk het liefst helemaal geen voorzitter, of hooguit een ceremonieel voorzitter. Hij was vooral bang dat één van de twee hogescholen door een serieus voorzitterschap teveel een stempel zou gaan drukken.
De meerderheid wilde echter een volwaardig voorzitter. Tot vlak voor de verkiezing was daarvoor alleen Felix de Vroomen van de Hogeschool Brabant in de race. Trepels wilde niet kandideren. Maar tijdens de vergadering van de verkiezing op 6 februari stelde hij zich toch kandidaat. Toen niet hij, maar De Vroomen werd verkozen, kondigde hij aan zijn pas verworven positie in het DB te zullen heroverwegen, omdat hij twijfelde aan de ‘steun uit eigen kring’. Hij wilde ook geen kandidaat zijn voor het vice-voorzitterschap. Omdat, mede op zijn aandringen, was besloten, dat de voorzitter en de vice-voorzitter niet uit dezelfde hogeschool afkomstig moesten zijn, en geen andere Bosschenaren hun vinger opstaken, bleef de zetel van de vice-voorzitter sindsdien vacant.
De afgelopen weken heeft Trepels zich binnen het DB en in eigen kring op de situatie bezonnen, en besloten alsnog de kandidatuur voor het vice-voorzitterschap te aanvaarden. Dinsdagmiddag werd hij door de raad verkozen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?