Terug naar overzicht

Zorg over stagnerende vooraanmeldingen

Het aantal vooraanmeldingen voor het studiejaar 2001-2002 blijft aan de Hogeschool Brabant achter bij de verwachtingen. Half februari hadden zich 18 procent minder scholieren gemeld dan een jaar geleden. Dat is nog erger dan de landelijke stagnatie met 12 procent. Wat de oorzaak is van het teruglopend aantal gegadigden is niet duidelijk. In de afgelopen jaren namen scholieren steeds later in het jaar een beslissing over hun vervolgopleiding. Mogelijk zet die trend nog verder door.
Toch maakt men zich hier en daar zorgen. De Faculteit Economie & Management hanteert een studentenstop en moet op 1 april de maximum instroom vaststellen. Als het aantal vooraanmeldingen ver beneden de beoogde aantallen blijft, wordt dat een moeilijke beslissing.
Bij de HEAO-Breda slaat men met zorg de ontwikkeling gade. Temeer daar een aantal omliggende hogescholen het juist beter doen dan vorig jaar. Zo hebben in afwijking van de landelijke trend aan de Ichtus Hogeschool in Rotterdam en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch zich juist meer scholieren aangemeld (respectievelijk +13 % en +5,7%). (HO/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?