Terug naar overzicht

Collegegeld deeltijders 10 procent hoger

Deeltijdstudenten van de Hogeschool Brabant gaan het komend jaar 10 procent meer collegegeld betalen. Betaalden studenten dit studiejaar nog 1800 gulden, het komende studiejaar betalen ze 900 euro of 1983 gulden. Voor deeltijdstudenten accountancy aan de Faculteit Economie & Management (FEM) gelden hogere tarieven. Zij gaan 5 procent meer betalen. Het collegegeld van deze studie stijgt van 2250 gulden naar 1075 euro (2369 gulden).
Deeltijdstudenten met een driejarige vooropleiding in het Belgische hoger beroepsonderwijs betalen een speciaal lager tarief. Zij gaan 570 euro (1256 gulden) betalen. Dit jaar betalen zij nog 1250 gulden.
Het collegegeld voor voltijdstudenten wordt jaarlijks door de minister vastgesteld. Dat tarief stijgt volgend jaar met 2 procent. Voltijdstudenten gaan 1330 euro (2930 gulden) betalen tegenover 2874 gulden dit jaar. Duale studenten (studenten die een gecombineerd studie-/ werktraject volgen) betalen het komend studiejaar 950 euro (2094 gulden),ongeveer 1 procent meer dan dit jaar. Duale studenten die het komende jaar alleen studeren, met name eerstejaars verpleegkunde, betalen volgend jaar evenveel als voltijdstudenten. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?