Terug naar overzicht

Drempel voor klagende student te hoog

De Inspectie van Onderwijs heeft fikse kritiek op de klachtenregelingen in het hoger onderwijs. Een groot deel van de instellingen zou zelfs niet aan de wettelijke eisen voldoen.
De wet wordt volgens de Inspectie vaak maar half toegepast, omdat hogescholen en universiteiten hun klachtencommissies minder slagkracht geven dan de wet voorschrijft. Hierdoor worden de mogelijkheden van de student beperkt. Deze weet vaak niet dat hij bij andere klachtencommissies in beroep kan gaan, uiteindelijk zelfs op landelijk niveau.
Ook de voorlichting van instellingen aan de studenten blijft volgens het jaarverslag van de Inspectie ver onder de maat. Er wordt zelfs gesproken van een doolhof. Studenten kunnen met hun grieven bij verschillende loketten terecht, alleen weet de klager niet waar hij heen moet.
Afstemming van de diverse commissies is vanaf heden het credo van de Inspectie. Alleen op die manier kan de mondigheid van de student toenemen. Omdat de organisatie verbetering wil zien, wenst de Inspectie een jaarlijkse rapportage van de instellingen.
Maudy Keulemans van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is blij met de ‘klaagpassage’ in het jaarverslag van de Inspectie van Onderwijs. ‘Dit is precies wat we al jaren roepen en dan is het prettig als de Inspectie ook constateert dat klachtenprocedures nogal eens rammelen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?