Terug naar overzicht

Duale route Verpleegkunde voor afgestudeerd SPH’er

Vooruitlopend op de geplande bi-diplomering Verpleegkunde en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), kunnen afgestudeerde SPH’ers al een duale route tot Verpleegkundige volgen. In twee jaar tijd worden zij opgeleid tot verpleegkundige, in combinatie met een baan in de zorgsector. De opleiding start 1 september 2001.
Het initiatief voor de duale leerroute ligt bij de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Regio Breda. Zij werd geconfronteerd met een grote belangstelling van SPH studenten voor een baan in de psychiatrie. In een brief aan de vierdejaars studenten van de opleiding zegt John Ronhaar, adviseur personeelsvoorziening van de GGZ, het te betreuren nauwelijks gebruik te kunnen maken van deze belangstelling. De GGZ heeft namelijk vertrouwen in de agogische kwaliteiten van een SPH’er. Maar deze mist nu eenmaal verpleegkundige bevoegdheden.
Die bevoegdheden krijgen SPH-studenten alsnog na het volgen van de duale leerroute. Tijdens de opleiding sluit de student een leer-/arbeidsovereenkomst af met de GGZ die de opleidingskosten voor haar rekening neemt. Hij moet 36 uur per week werken tegen een brutosalaris van ruim 3.000 gulden. Zo’n 8 uur per week daarvan vindt plaats op school.
Door vakken als kind-, kraam- en jeugdzorg, chirurgische patiënt, chronische zorg en psychiatrie en beroepspraktijkvorming somatische zorg leren de duale studenten de kneepjes van het vak. Wie de opleiding met goed gevolg afsluit is verzekerd van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Studenten SPH blijken werkelijk interesse te hebben voor deze combinatie. Een eerste groep studenten heeft al deelgenomen aan sollicitatiegesprekken. Een tweede sollicitatieronde, voor de studenten die de eerste oproep gemist hebben, zal voor de zomervakantie plaatshebben.
De duale leerroute sluit perfect aan op de plannen van de Faculteit Gamma voor een mogelijke bi-diplomering SPH en Hbo-V. Studenten die zich hiervoor aanmelden kunnen zelfs binnen 4,5 tot 5 jaar een diploma voor beide opleidingen halen. Een werkgroep heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden voor zo’n traject onderzocht. Het besluit of de bi-diplomering echt zal doorgaan valt eind april. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?