Terug naar overzicht

Geen standaardvergoeding voor pabo-stagiair

Minister Hermans (Onderwijs) vindt dat pabo-studenten een normale stagevergoeding moeten krijgen. Wel is de bewindsman van mening dat studenten er maar met de school uit moeten komen hoe hoog die vergoeding is.
De Tweede Kamer ging vorige week met Hermans in debat over de stages op basisscholen. Het feit dat sommige studenten zonder lesbevoegdheid en zonder normale vergoeding voor de klas staan, is velen een doorn in het oog. Temeer omdat andere studenten wel bevoegdheden en geld krijgen.
Iedereen moet dezelfde vergoeding krijgen, vinden de pabo-studenten. De huidige situatie riekt immers naar rechtsongelijkheid.
Volgens Hermans is de stagiair daar zelf bij: werk waarvoor studenten niet in dienst zijn genomen, moeten ze ook niet doen. Mochten ze toch voor alleen voor de klas worden gezet, dan hebben ze recht op een normaal ‘salaris’.
Begin dit jaar marcheerde een legertje boze pabo-studenten naar het Ministerie van Onderwijs om met behulp van liederen en gitaarmuziek een standaardsalaris te eisen voor hun laatste stage. Sommigen treden in dienst als leraar in opleiding (LIO) en krijgen naast verregaande lesbevoegdheid ook geld.
Voor gewone stagiairs gelden andere normen. In theorie mogen zij alleen meelopen. Eventuele vergoedingen moeten ze regelen met de school waar zij ervaring opdoen. De praktijk pakt vaak anders uit: door lerarentekorten staan stagiairs regelmatig voor de klas en het is geen uitzondering dat ze dat gratis doen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?