Terug naar overzicht

GMR: samenvoegen personeelsdiensten volgens sociaal statuut

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) heeft gisteren onder voorwaarden ingestemd met de samenvoeging van de personeelsafdelingen van de Hogeschool Brabant en Hogeschool ‘s-Hertogenbosch.
‘Het samenvoegen van de diensten is een logische vervolgstap op de fusie maar moet wel netjes gebeuren’, zei raadslid Paul Lindelauf tijdens de vergadering op dinsdag 17 april. De raad stelde een aantal voorwaarden aan de voorgenomen vorming tot een gezamenlijke dienst. Zo dient de reorganisatie uitgevoerd te worden conform het sociaal statuut, moet er in beide hogescholen een ‘loketfunctie’ blijven bestaan en dienen de gevolgen voor de betrokken medewerkers in kaart te worden gebracht.
De personeelsafdelingen zijn de eerste ondersteunende diensten die na de besturenfusie van de twee hogescholen samengaan. De integratie moet op 1 juni zijn afgerond. Teun van Beusekom, het huidig hoofd van de Dienst Personeel & Organisatie van de Hogeschool Brabant zal worden aangesteld als hoofd van de gezamenlijke afdeling. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?