Terug naar overzicht

‘Het gaat goed met de ict in het hoger onderwijs’

Studenten die uren moeten wachten voor ze een werkstuk kunnen uitprinten zullen het misschien niet geloven, maar het gaat goed met de digitale revolutie in het hoger onderwijs.

In opdracht van de Tweede Kamer laat minister Hermans van Onderwijs onderzoeken hoe het staat met het gebruik van computers en moderne communicatiemiddelen aan universiteiten en hogescholen. De eerste conclusies zijn tamelijk positief.

Volgens een ‘quick scan’ van het ministerie maken de meeste opleidingen gebruik van computers in het onderwijs. Studenten en docenten communiceren veel per elektronische post, en opleidingen laten studenten opdrachten op de computer maken.
Voor iedere tien studenten aan hogeschool en universiteit zijn volgens het onderzoek vier computers beschikbaar, een ‘redelijk hoog aantal’. De onderzoekers plaatsen in hun rapport wel een kanttekening bij die conclusie: omdat computerruimtes vaak door verschillende opleidingen worden gebruikt zijn veel pc’s waarschijnlijk dubbel geteld. Bovendien zijn computers vaak bezet voor practica, zodat andere studenten er geen gebruik van kunnen maken.
De ervaring van studenten zijn dan ook vaak minder positief: uit enquêtes van de Keuzegids Hoger Onderwijs bleek in september nog dat het gebrek aan computers en de onbetrouwbaarheid van netwerken vooral in het hbo een voorname bron van ergernis zijn.

Geen wonder dus dat de ondervraagde opleidingsdirecteuren de computerfaciliteiten ‘significant positiever beoordelen dan studenten’, zoals het rapport opmerkt. De onderzoekers pleiten er daarom voor dat het oordeel van de studenten in vervolgonderzoeken meer aandacht krijgt. (WvD/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?