Terug naar overzicht

Hogeschool gaat Arboregels op studentenwerkplekken toepassen

Er komt een commissie ‘Beeldschermwerk en Student’ van de Stichting Brabantse Hogescholen, die de arbeidsomstandigheden aan de studentenwerkplekken gaat aanpakken. Vóór 1 juli moet de commissie aan de Raad van Bestuur rapporteren hoe de Arboregels op deze werkplekken moeten worden toegepast.
Tot nu toe waren bij het vaststellen van richtlijnen voor beeldschermwerk zowel aan de Hogeschool Brabant als aan de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch studielandschappen en computerlokalen voor studenten buiten beschouwing gelaten. Tegenover de Commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn & Milieu (VGWM) van de Centrale Medezeggenschapsraad van de Hogeschool Brabant nam het College van Bestuur tot voor kort het standpunt in, dat de Arboregels niet op beeldschermwerk door studenten van toepassing waren. In de wettelijk verplichte risico-inventarisatie, die in december werd vastgesteld kwamen de studentenwerkplekken niet voor.
Nadat de Commissie VGWM uit een publicatie in Impuls in februari de conclusie had getrokken, dat de werkplekken van studenten niet buiten beschouwing kunnen worden gelaten, kaartte deze de kwestie opnieuw aan.
De Raad van Bestuur streeft naar een commissie waarin vertegenwoordigers zitten van diverse ondersteunende diensten en een lid van de studentengeledening van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?