Terug naar overzicht

PABO-studenten verliezen kort geding bij College van Beroep

In een voorlopige uitspraak tijdens een kort geding heeft de voorzitter van het College van Beroep bepaald dat twee vierdejaarsstudenten van de PABO het praktijkgedeelte van het afstuderen niet hebben voltooid.
De twee studenten hadden een kort geding aangespannen omdat zij van mening waren dat ze hun afstudeerproject gelijktijdig met de LIO-stage hadden afgerond. De Examencommissie van de PABO ging daar niet mee akkoord. De zaak diende vandaag op de locatie van de hogeschool aan de Hogeschoollaan in Breda.
De studenten hadden het praktijkgedeelte van hun afstudeerproject niet naast, maar tijdens de LIO-stage uitgevoerd, waardoor ze zich vier weken tijd bespaarden. De Examencommissie van de PABO acht het echter niet mogelijk de LIO-stage en de afstudeerstage te combineren. Volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) kunnen studenten 13 weken een LIO-stage volgen en in 8 weken het afstudeerproject afronden, totaal 21 weken. Het theoretische gedeelte van het afstudeerproject, 4 weken, mogen studenten gedurende de LIO-stage op vrije dagen afronden. De betreffende studenten meenden echter dat ze ook het praktijkgedeelte tijdens de LIO-stage hadden afgerond, waardoor ze vier weken eerder klaar waren.
Beide studenten zijn inmiddels verzekerd van een baan na de studie. Mocht één van de partijen het niet eens zijn met de uitkomst van het kort geding, dan kan de zaak alsnog aangekaart worden in een zitting met de voltallige Commissie van Beroep. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?