Terug naar overzicht

Ambtenaren OCW leveren hun stukken niet op tijd in

Van alle ambtsberichten die het Ministerie van Onderwijs de wereld in stuurt, is maar een kwart binnen vier weken opgesteld. Een percentage dat in schril contrast staat met het streven 70 procent van de berichten binnen die tijd af te hebben.
Natuurlijk blijft een dergelijk cijfer niet zonder gevolgen. Want het is nog erger: in 1999 slaagden de ambtenaren van de apenrots, zoals het ministeriegebouw in de volksmond wordt genoemd, er nog in 35 procent van de stukken in vier weken af te ronden. Maar wie denkt dat minister Hermans de zweep laat knallen op zijn departement, heeft het mis. De doelstelling wordt nu ‘herzien’ en het moet dus nog maar blijken hoeveel stukken de ocw’ers volgend jaar op tijd af dienen te hebben.
De telefoon opnemen gaat de gemiddelde overheidsdienaar eenvoudiger af. Zo werd 92 procent van alle telefoongesprekken vorig jaar binnen een etmaal afgehandeld.

De gegevens zijn afkomstig uit de begrotingsverantwoording over 2000, die gisteren aan het parlement werd gepresenteerd. In dat jaar werd bijna 2,75 miljard gulden uitgekeerd aan de hogescholen. Universiteiten kregen meer dan het dubbele met 5,7 miljard gulden. Het onderzoek- en wetenschapsbeleid kostte het Ministerie van Onderwijs ruim 1,35 miljard. Aan het studiefinancieringsbeleid werd een krappe 4,65 miljard gulden besteed. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?