Terug naar overzicht

Axis subsidieert PABO-project Bastec

Het project Bastec van de PABO, dat als doel heeft om techniek in te bedden in het basisonderwijs, krijgt ongeveer drie ton aan subsidie van de landelijke Stichting Axis. Daarmee is de financiële basis van het project veiliggesteld. De stichting stimuleert techniek in het onderwijs en verstrekt subsidies aan projecten. Axis streeft naar een imagoverbetering van techniek in het onderwijs. Bastec kan per 1 september 2001 van start en duurt voorlopig tot 1 september 2003.
Docenten Ad Gulickx en Mart van Gool ontwikkelden het project. In maart kregen zij groen licht van de directie van de PABO om het project door te zetten en om basisscholen te benaderen om deel te nemen aan het project. Nu is dus ook Axis over de streep getrokken.
Het project kost in totaal ongeveer vijfhonderdduizend gulden. Ongeveer drie ton wordt door Axis betaald, voor de rest van het bedrag staan de basisscholen en onder andere het bedrijfsleven garant.
Bastec houdt in dat drie ‘hoofdbasisscholen’, aangestuurd door de PABO in Breda, tien ‘adoptiescholen’ onder hun hoede nemen. Vier scholen staan inmiddels op een wachtlijst.
De hoofdbasisscholen breiden in het eerste jaar naar eigen goeddunken techniek in het onderwijsprogramma van onder-, midden- en bovenbouw uit. De PABO in Breda levert daarbij de benodigde kennis en middelen, onder andere in de vorm van leskisten. De adoptiescholen oriënteren zich in dat jaar, aangestuurd door de hoofdscholen, op techniek en proberen medewerkers kennis en vaardigheden bij te brengen. Vervolgens implementeren ook de adoptiescholen in het tweede jaar techniek in het onderwijsprogramma.
Idealiter wordt de kennis die de deelnemende scholen verzamelen en ontwikkelen, verspreid over nog meer basisscholen. Zodoende ontstaat een netwerk van basisscholen die elk op eigen wijze techniek implementeren in het onderwijs, ongeacht welke onderwijsvorm.
Voornaamste doel van Bastec is een verandering van de houding van leerlingen en leraren in de basisschool en studenten en docenten van de PABO, ten opzichte van techniek. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?