Terug naar overzicht

Boventalligheid FTN medio 2001 opgelost

De directie van de Faculteit Techniek & Natuur (FTN) verwacht dat de boventalligheid als gevolg van de reorganisatie binnen de faculteit medio 2001 is opgelost. Dat houdt in dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Intern kan er volgens directielid Carel Geenen, eventueel na scholing, nog steeds geschoven worden. Zo kampt het cluster Bouw met een tekort aan fte.
Tegenover het oplossen van de boventalligheid als gevolg van een gewijzigde formatie staat een dalende instroom voor studiejaar 2001-2001. De FTN kent een dalende instroom van 13 procent (peildatum 18 mei) tegen een landelijk dalende instroom van 15,8 procent. Het is bovendien de vraag of er ‘aan de achterkant’ meer studenten uitstromen dan dat er inschrijvingen zijn. Mocht er op basis van de in- en uitstroomcijfers een boventalligheid ontstaan van vijf fte of meer, dan is volgens het sociaal statuut een nieuw reorganisatieplan noodzakelijk. Of de directie een nieuw reorganisatieplan gaat opstellen is niet duidelijk. Directielid Carel Geenen wilde niet speculeren over de boventalligheid in studiejaar 2001-2002, maar wacht de definitieve in- en uitstroomcijfers af. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?