Terug naar overzicht

Hbo’ers motivatie sneller kwijt dan wo’ers

Studenten aan het hbo raken na hun eerste studiejaar minder gemotiveerd dan hun collega’s aan het wo. Dat blijkt uit de Studentenmonitor, een landelijke enquête onder hbo- en wo studenten gehouden in opdracht van minister Loek Hermans van Onderwijs, die onlangs werd gepubliceerd.
Aan het begin van de studie geven, op een schaal van één tot tien, zowel hbo’ers als wo’ers een acht of hoger voor hun motivatie. Dat cijfer daalt tijdens het eerste jaar tot een 7,7 in het hbo en een 7,6 in het wo. Vanaf het tweede studiejaar ontstaan de verschillen. Het aantal ongemotiveerde studenten in het hbo stijgt tot zeventien procent van het totaal. Studenten aan universiteiten blijven vanaf dat jaar even gemotiveerd als voorheen.
De dalende motivatie van hbo’ers lijkt vooral te wijten aan de kwaliteit en de studeerbaarheid van het programma. Daar zijn de verschillen in score op hbo en wo groot. Op het wo geven studenten een 6,2 op dit onderdeel, terwijl hbo studenten dit onderdeel met een 5,5 honoreren. Daarmee worden klachten door hbo’ers over een onevenwichtig lesprogramma, gebrek aan samenhang tussen vakken, te veel ‘improductieve bezigheden’ bevestigd. Deze klachten kwamen al naar voren in eerdere enquêtes.
Dit jaar werd de Studentenmonitor voor het eerst gemaakt. De bedoeling is dat deze vanaf nu jaarlijks verschijnt. Dit jaar ondervroegen drie onderzoeksbureaus ongeveer vierduizend studenten voor de enquête. (RS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?