Terug naar overzicht

HEAO en gemeente Breda werken aan eerste Economische Barometer

Eind dit jaar zal de eerste Economische Barometer van Breda worden gepresenteerd. De gemeente Breda, De Faculteit Economie & Management en de Rabobank hebben daartoe deze week een samenwerkingsovereenkomst getekend. Voortaan zal jaarlijks het economisch klimaat in de stad via de Economische Barometer worden gepeild. Studenten van de hogeschool zullen via stagecontracten aan het onderzoek meewerken.
De gegevens moeten helpen bij de economische ontwikkeling van Breda. Als doelstellingen van die ontwikkeling worden genoemd: het versterken van de economische functie van de binnenstad, het verbeteren van de werkgelegenheid bij bestaande bedrijvigheid en extra maatregelen om langdurig werklozen aan het werk te helpen.
Bij de overeenkomst is een Plan van Aanpak gevoegd dat de komende drie jaar bestrijkt. Voor de uitvoering wordt een projectorganisatie in het leven geroepen, waarin de drie contractpartners samenwerken. De kosten, 70 duizend per jaar, worden door de contractparners gezamenlijk gedragen. Voor dat geld stelt de afdeling Onderzoek & Informatie van de gemeente Breda de Barometer op poten. De hogeschool krijgt voor haar bijdrage een vergoeding. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?