Terug naar overzicht

KUB gaat met hbo samenwerken

Sinds de warme relatie met het hoger beroepsonderwijs in de jaren tachtig bekoelde, kwam het hbo niet meer in het woordenboek van de Tilburgse universiteit voor. Maar in het nieuwste strategisch plan van KUB gaat het er weer over: samenwerking met het hbo.
Aanleiding voor de koerswijziging is de invoering van het bachelors-masters model in het hoger onderwijs. Hogescholen en universiteiten zijn daardoor wel gedwongen naar elkaar om te zien. Zo zullen regels en voorzieningen voor instromende hbo’ers moeten worden overeengekomen, en zullen afspraken moeten worden gemaakt over de aansluiting hbo-bachelors en universitaire masteropleidingen, stelt de KUB vast.
Anders dan sommige universiteiten elders in het land houdt de Tilburgse universiteit afstand tot de hogescholen. Het onderscheid wordt benadrukt: ‘De KUB staat op het standpunt dat universiteiten enerzijds en hogescholen anderzijds opleiden voor duidelijk te onderscheiden segmenten op de arbeidsmarkt, en hecht daarom aan het binaire systeem van hoger onderwijs.’
Dat de samenwerking nog van de grond moet komen blijkt uit het ontbreken van praktijkvoorbeelden. Alleen afspraken tussen de Faculteit Sociale Wetenschappen met de Koninklijke Militaire Academie in Breda – geen hbo-opleiding in de gangbare terminologie – over bepaalde doorstroommogelijkheden worden vermeld. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?