Terug naar overzicht

Milieukunde verwelkomt Franse studenten

Drieëndertig Franse studenten volgen met ingang van komend studiejaar de opleiding Milieukunde in Breda. De studenten van het Institut Universitaire de Technologie (IUT) in St. Nazaire, nabij Nantes, blijven twee jaar en een kwartaal in Nederland. De basistheorie doen de studenten op in Frankrijk.
Volgens opleidingshoofd Ido Verduin was en is de belangstelling vanuit Frankrijk voor de studie in Breda groot. ‘Bij de studenten van het IUT is de interesse voor Milieukunde onder andere aangewakkerd na de olieramp met de Erika vorig jaar (voor de kust van Bretagne). Na assessments en intakegesprekken hebben we een selectie gemaakt uit ongeveer vijftig geïnteresseerden. En er zijn nu al signalen uit St.Nazaire om meer studenten te leveren.’
In eerste instantie zou de school in St. Nazaire de opleiding Milieukunde verzorgen met medewerking van docenten uit Breda. In Frankrijk had men echter niet voldoende mensen beschikbaar en was de expertise onvoldoende aanwezig. Daarom worden Franse docenten voor kortere periodes ingezet in Breda, waar het onderwijs in het Engels zal worden gegeven. Ido Verduin streeft ernaar om elk jaar een groep Franse studenten binnen te halen en om op langere termijn een Engelstalige module in te passen. ‘De vervuiling stopt immers niet aan de grens’.
De Franse studenten krijgen na succesvol afronden van de opleiding het HBO Ingenieursdiploma Milieukunde. Wanneer een buitenlandse ingenieur vervolgens drie jaar in Nederland heeft gewerkt, komt hij of zij in het bezit van een Europees ingenieursdiploma. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?