Terug naar overzicht

Minder hbo-eerstejaars door hobbel studiehuis

Het tegenvallende aantal hbo-aanmeldingen voor komend studiejaar blijkt geen toeval. Er doen dit jaar veel minder havo-leerlingen mee aan het eindexamen. Vermoed wordt dat de strengere eisen van het studiehuis voor vertraging zorgen.
Volgens een onderzoek van het Onderwijsblad, het huisorgaan van de Algemene Onderwijsbond, doen deze maand maar 42.000 havo-leerlingen examen – negentien procent minder dan vorig jaar. Vermoed wordt dat de daling te maken heeft met de invoering van het studiehuis, die tot scherpere eisen voor het examen heeft geleid. Mede daarom zouden ook meer leerlingen in havo-4 blijven zitten.
De terugval van het aantal schoolverlaters heeft directe gevolgen voor de hbo-opleidingen, waar de havisten gemiddeld de helft van de instroom vormen. Afgelopen maand bleek al dat de hogescholen veel minder nieuwe aanmeldingen krijgen dan vorig jaar. Die daling (met tien procent) is nu dus verklaard; en er is weinig reden om dit jaar nog herstel te verwachten.
Zoals het er nu naar uitziet, zal het voor de hogescholen bij deze eenmalige tegenvaller blijven. Uiteindelijk zullen de meeste vertraagde havo-leerlingen toch examen doen. En er zijn geen aanwijzingen dat het hbo bij hen minder populair wordt. (HOP/FS)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?