Terug naar overzicht

Mondeling visitatierapport Accountancy positief

De visitatiecommissie Accountancy heeft positief gerapporteerd over zowel de vol- en de deeltijdopleiding als over de opleiding co-op. De visitatiecommissie sprak tijdens de bijeenkomst op 17 mei over een ‘enthousiaste, open cultuur in een organisatie die in staat is een vooruitstrevende opleiding vorm te geven’.
Opleidingshoofd Hans van Oostrum is tevreden over de terugkoppeling, maar gaat zeker niet achteroverleunen. ‘We blijven constant werken aan verbetering.’
Aandachtspunt voor de drie opleidingen is volgens de commissie de internationale oriëntatie. ‘Je zou daar in de opleiding iets aan moeten doen, maar de ruimte is beperkt. Het curriculum is voor tachtig tot negentig procent landelijk bepaald’, legt opleidingshoofd Van Oostrum uit.
De opleiding probeert om Accountancy binnen de propedeuse een specifieke plaats te geven, maar dat komt onvoldoende uit te verf. Bovendien verloopt de aansluiting van de havisten niet geheel probleemloos. Van Oostrum: ‘De kwaliteit van de instroom is gedaald, maar we zijn er toch in geslaagd om de uitstroom qua rendement op peil te houden. Dat terwijl Accountancy één van de zwaarste opleidingen van de Hogeschool is.’
De synergie tussen de vol- en deeltijdopleiding zou verbeterd kunnen worden door de praktische inbreng vanuit de deeltijdopleiding te versterken en door onderwijskundige vernieuwingen vanuit de voltijdopleiding in de deeltijd in te voeren. Dat gebeurt volgens Van Oostrum inmiddels. ‘De interactie is er al, maar die kan nog worden versterkt.’
De visitatiecommissie was overigens lovend over het zelfevaluatierapport van Accountancy. De commissie vond deze er ‘absoluut uitspringen’ en ze waardeerde het zelfkritische vermogen van de opleiding. (RL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?